Ombyggnation Kv. Barrstigen

Omvandling av kontorslokaler till 8st lägenheter, Bromma.
Samarbete med Betegé byggen AB